Správa majetku

Facility management je typickým příkladem moderní servisní činnosti. Jeho úkolem je snižovat náklady a zvyšovat kvalitu.

Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou. Důsledným zavedením a a používáním efektivního systému pro správu majetku je možné snížit provozní náklady až o 30 %, prostorovou náročnost až o 40 %.

Naše služby:

  • zastoupení majitele ve správě jeho nemovitosti (včetně zahraničních subjektů)
  • Zajištění provozu a chodu těchto firem včetně zajištění dodavatelů a smluvních dokumentů
  • nabídka IT služeb (zajištění sítí, zajištění přístupů k síti oprávněným osobám, vzdálené připojení k firemní síti)
   audit SW licenčních ujednání a monitoring zaměstnanců při práci se SW
  • Nabídka VOIP služby (Voice over IP)  -zajistí pořádání tele a videokonferencí, propojení pracovních týmů, ušetří na nákladech spojených s voláním ze zahraničí v případě VOIP připojení.)