Optimalizace daní

Daňovou povinnost bohužel není možné zrušit, dá se ale zásadně snížit. Její minimalizace ovšem vyžaduje bohaté zkušenosti a podrobné znalosti finančních toků. Nezahrnuje to pouhé snižování daňové zátěže pro dané období, ale jedná se o komplexní souhrn opatření, které vedou k optimalizaci plateb v dlouhodobém kontextu.

 

Umíme provést rozbor vlivu zdanění v rámci jednotlivých skupin aktiv, pasiv a nákladů na činnost podniku a následně vám doporučit, jak investovat peníze efektivním způsobem. Optimálně snížit daňový základ a propojit přebytek finančních prostředků se zahraničím (např. licence, licenční poplatky apod.), to jsou pouze příklady za mnohé. Výjimečně důležitou roli hrají také převodové ceny mezi propojenými osobami.

Znáte využití všech alternativních možností snížení základu daně a daně v rámci platných zákonů, např. volbou vhodných odpisů apod.? Už jste zvážili možnost rozdělit svou obchodní činnost na dvě části a přesunout jednu z nich do zahraničí? Tato reorganizace např. u vývoje, či marketingové činnosti, může přinést zásadní úspory nákladů.

Optimalizace daňové povinnosti je nezbytnou součástí finančního řízení. Chcete-li zkrotit své finance, zvolte správného partnera. Jsme připraveni pomoci Vám a poradit. Kontaktujte nás.