Management firmy

    • Krizový management, řízení změn a procesů ve firmě - modelování procesů pro úspěšné fungování firmy společně s nastavení kontrolních systémů, pravidel a směrnic. Konzultace a optimalizace procesů pro zavádění systému řízení kvality jak pro společnosti s touto certifikací nebo společnosti, které tuto certifikaci přímo nepotřebují ale zavádějí standardy podle této certifikace.(ISO)
    • Průzkumy trhu a veřejného mínění s cílem získání informací na konkrétní službu nebo produkt- které spočívají v pořádání Focus Group s cílem získání statistik; v tvorbě dotazníků k jednotlivým průzkumům ve spolupráci s psychologem, a organizování a zpracování výsledků anket a průzkumů.
    • Tvorba virtuálních týmů pomocí služby VoiP -umožníme Vám zefektivnit komunikaci mezi Vašimi zaměstnanci vytvořením virtuálních týmů,či virtuálních kanceláří, které spolu mohou komunikovat pomocí telekonferencí (včetně např. sdílení souborů, náhledů na obrazovku atd.).
    • Zajištění legislativních povinností včetně zajištění právního servisu