Personalistika

Převezmeme za Vás problematiku řízení lidských zdrojů. Používáme nástroje, které efektivně zajišťují zvyšování pracovního výkonu zaměstnanců, rozvoj jejich schopností a dovedností při maximální optimalizaci personálních nákladů.

Oblasti naší činnosti:

  • Plánování pracovních sil a finančních prostředků vynakládaných v oblasti lidských zdrojů v souladu s firemní metodikou klíčovými firemními procesy
  • Definování optimálních forem řízení, organizační struktury a přesných požadavků pro jednotlivá pracovní místa.
  • Obsazování volných pracovních míst v souladu s definovanými požadavky:
     • přípravu pracovních náplní
     • inzerci volných pracovních míst
     • provádění pohovorů
  • předvýběr kandidátů, ověřování referencí, zajišťování testování znalostí, schopností a dovedností.
  • Vyjednávání podmínek s vybranými kandidáty, uzavírání pracovních i manažerských smluv.
  • Vytvoření adaptačních plánů pro nové zaměstnance a pomoc s jejich plněním.
  • Tvorba systému odměňování a motivačního systému zaměstnaneckých výhod .
  • Vedení personální a mzdové agendy.
  • Vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
  • Řízení firemní kultury a interní komunikace.
  • Plnění povinností vyplývajících z platné legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Konzultace v oblasti vzdělávání zaměstnanců- navržení vhodných vzdělávacích programů a lepší motivace zaměstnanců.