Finance a daně

Rádi Vám poradíme, jak dosáhnout větší efektivity či zisku v kterémkoliv období Vašeho podnikání.

 

Nabízíme tyto služby:

  • Poradenství v oblasti optimalizací daní pro fyzické i právnické osoby- toto poradenství spočívá ve snaze minimalizovat daňovou povinnost různými prostředky např. daňovou úsporou, odložení daně, zavedením licenčních poplatku s nižším daňovým zatížením a pod.
  • Vedení účetnictví a poskytování běžných účetních služeb, zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků na účtech, příprava statutárních výkazů; vedení daňové evidence pro zjištění základu daně fyzických a právnických osob, vedení mzdové agendy
  • Daňové přiznání - připravíme a podáme daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, k silniční dani, k dani z nemovitostí, k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí. Ručíme za jejich včasné podání příslušnému správci daně.
  • Poradenství v oblasti běžného účetnictví- kam můžeme zařadit např. mzdy, daně a další.
   Zavádění metodik pro sledování provozu, oběhu kapitálu a dalších manažerských ukazatelů i ve složitých firemních strukturách.
  • Daňové poradenství pro zahraniční subjekty, správa majetku v ČR včetně kompletní správy společností a poskytování služeb placených statutárních zástupců jak pro společnosti s ručením omezeným tak i pro akciové společnosti.